Księgi wieczyste, Latchorzew, ul. Padlewskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Latchorzew, ul. Padlewskiego 3 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Latchorzew, ul. Padlewskiego 17 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/1
Latchorzew, ul. Padlewskiego 21 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.