Księgi wieczyste, Latchorzew, ul. Orła Białego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Latchorzew, ul. Orła Białego 1 17 lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Latchorzew, ul. Orła Białego 2 14 lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Latchorzew, ul. Orła Białego 3 18 lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Latchorzew, ul. Orła Białego 4 14 lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Latchorzew, ul. Orła Białego 5 4 lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Latchorzew, ul. Orła Białego 6 10 lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Latchorzew, ul. Orła Białego 7 4 lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Latchorzew, ul. Orła Białego 8 15 lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Latchorzew, ul. Orła Białego 9 4 lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Latchorzew, ul. Orła Białego 10 12 lokali WA1P/xxxxxxxx/3
Latchorzew, ul. Orła Białego 11 4 lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Latchorzew, ul. Orła Białego 12 12 lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Latchorzew, ul. Orła Białego 14 11 lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Latchorzew, ul. Orła Białego 16 9 lokali WA1P/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.