Księgi wieczyste, Latchorzew, ul. Kompanii Jerzyków

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Latchorzew, ul. Kompanii Jerzyków 1 4 lokali WA1P/xxxxxxxx/6
Latchorzew, ul. Kompanii Jerzyków 2 4 lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Latchorzew, ul. Kompanii Jerzyków 3 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/9
Latchorzew, ul. Kompanii Jerzyków 4 4 lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Latchorzew, ul. Kompanii Jerzyków 6 4 lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Latchorzew, ul. Kompanii Jerzyków 8 3 lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Latchorzew, ul. Kompanii Jerzyków 10 4 lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Latchorzew, ul. Kompanii Jerzyków 18 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Latchorzew, ul. Kompanii Jerzyków 20 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Latchorzew, ul. Kompanii Jerzyków 22 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Latchorzew, ul. Kompanii Jerzyków 24 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.