Księgi wieczyste, Latchorzew, ul. Janowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Latchorzew, ul. Janowskiego 1 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Latchorzew, ul. Janowskiego 2 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/9
Latchorzew, ul. Janowskiego 3 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Latchorzew, ul. Janowskiego 4 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Latchorzew, ul. Janowskiego 5 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Latchorzew, ul. Janowskiego 6 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8
Latchorzew, ul. Janowskiego 7 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/6
Latchorzew, ul. Janowskiego 8 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/3
Latchorzew, ul. Janowskiego 9 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Latchorzew, ul. Janowskiego 10 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Latchorzew, ul. Janowskiego 11 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Latchorzew, ul. Janowskiego 12 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Latchorzew, ul. Janowskiego 13 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Latchorzew, ul. Janowskiego 14 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/6
Latchorzew, ul. Janowskiego 15 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Latchorzew, ul. Janowskiego 16 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Latchorzew, ul. Janowskiego 17 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Latchorzew, ul. Janowskiego 18 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Latchorzew, ul. Janowskiego 20 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.