Księgi wieczyste, Latchorzew, ul. Baczyńskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Latchorzew, ul. Baczyńskiego 2 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7
Latchorzew, ul. Baczyńskiego 4 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Latchorzew, ul. Baczyńskiego 10 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/3
Latchorzew, ul. Baczyńskiego 12 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Latchorzew, ul. Baczyńskiego 14 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Latchorzew, ul. Baczyńskiego 18 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8
Latchorzew, ul. Baczyńskiego 20 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.