Księgi wieczyste, Latchorzew, ul. Armii Poznań

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Latchorzew, ul. Armii Poznań 1 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Latchorzew, ul. Armii Poznań 3 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Latchorzew, ul. Armii Poznań 5 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/7
Latchorzew, ul. Armii Poznań 7 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Latchorzew, ul. Armii Poznań 9 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Latchorzew, ul. Armii Poznań 11 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Latchorzew, ul. Armii Poznań 13 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/8
Latchorzew, ul. Armii Poznań 15 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/9
Latchorzew, ul. Armii Poznań 17 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Latchorzew, ul. Armii Poznań 19 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/6
Latchorzew, ul. Armii Poznań 21 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/5
Latchorzew, ul. Armii Poznań 23 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Latchorzew, ul. Armii Poznań 25 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Latchorzew, ul. Armii Poznań 27 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Latchorzew, ul. Armii Poznań 29 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/0
Latchorzew, ul. Armii Poznań 31 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/2
Latchorzew, ul. Armii Poznań 33 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/3
Latchorzew, ul. Armii Poznań 35 brak lokali WA1M/xxxxxxxx/2
Latchorzew, ul. Armii Poznań 37 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/4
Latchorzew, ul. Armii Poznań 39 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.