Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Żytnia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Żytnia 3 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/6
Skaryszew, ul. Żytnia 9 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/9
Skaryszew, ul. Żytnia 11 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Żytnia 13 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.