Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Zielona

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Zielona 6 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Zielona 8 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Zielona 13 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/6
Skaryszew, ul. Zielona 15 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Zielona 16 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Zielona 17 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Zielona 17A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Zielona 18 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/6
Skaryszew, ul. Zielona 26 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Zielona 38 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.