Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Witosa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Witosa 7 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Witosa 8 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Witosa 9 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Witosa 10 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Witosa 10A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Witosa 11 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Witosa 14 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Witosa 16 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Witosa 18 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.