Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Wincentowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Wincentowska 1 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Wincentowska 4 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Wincentowska 5 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Wincentowska 6 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Wincentowska 7 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/6
Skaryszew, ul. Wincentowska 8 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Wincentowska 9 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/9
Skaryszew, ul. Wincentowska 11 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Wincentowska 12 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Wincentowska 13 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8
Skaryszew, ul. Wincentowska 14 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8
Skaryszew, ul. Wincentowska 15 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Wincentowska 16 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8
Skaryszew, ul. Wincentowska 18 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/6
Skaryszew, ul. Wincentowska 18A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Wincentowska 20 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Wincentowska 21 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Wincentowska 22 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Wincentowska 23 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/6
Skaryszew, ul. Wincentowska 23A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Wincentowska 24 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8
Skaryszew, ul. Wincentowska 25 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Wincentowska 26 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Wincentowska 27 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Wincentowska 29 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8
Skaryszew, ul. Wincentowska 32 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Wincentowska 32A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Wincentowska 33 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Wincentowska 34 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/6
Skaryszew, ul. Wincentowska 35 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Wincentowska 36 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Wincentowska 37 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Wincentowska 38 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Wincentowska 42 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Wincentowska 42A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Wincentowska 43 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Wincentowska 44 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Wincentowska 46 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Wincentowska 49 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Wincentowska 50 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8
Skaryszew, ul. Wincentowska 51 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Wincentowska 52 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Wincentowska 55 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.