Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Szkolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Szkolna 1 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Szkolna 3 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Szkolna 3A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Szkolna 5 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Szkolna 7/9 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.