Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Radomska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Radomska 1 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Radomska 6 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/9
Skaryszew, ul. Radomska 8 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/6
Skaryszew, ul. Radomska 9 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Radomska 10 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Radomska 11 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Radomska 12 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.