Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Miłosza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Miłosza 6 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Miłosza 20 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Miłosza 22 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.