Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Matejki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Matejki 1 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8
Skaryszew, ul. Matejki 1A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Matejki 4 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Matejki 6 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Matejki 12 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Matejki 14 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Matejki 15 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.