Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Makowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Makowska 1A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Makowska 1B brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.