Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Kunegundy

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Kunegundy 1 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8
Skaryszew, ul. Kunegundy 1A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Kunegundy 2A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Kunegundy 3 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Kunegundy 4 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Kunegundy 5 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Kunegundy 6 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Kunegundy 7 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Kunegundy 8 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Kunegundy 9 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.