Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Krótka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Krótka 5 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Krótka 6 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Krótka 7 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Krótka 9 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/9
Skaryszew, ul. Krótka 10 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Krótka 12 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.