Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Kossaka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Kossaka 1 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Kossaka 2 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/9
Skaryszew, ul. Kossaka 3A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.