Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Kościuszki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Kościuszki 1 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Kościuszki 2 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Kościuszki 4 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Kościuszki 5 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Kościuszki 6 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Kościuszki 6A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Kościuszki 7 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Kościuszki 8 2 lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Kościuszki 10 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.