Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Gajowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Gajowa 4 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Gajowa 7 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Gajowa 9 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Gajowa 12 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Gajowa 16 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Gajowa 18 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.