Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Czeremchowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Czeremchowa 2 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Czeremchowa 4 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/9
Skaryszew, ul. Czeremchowa 6 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Czeremchowa 7 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Czeremchowa 8 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Czeremchowa 10 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Czeremchowa 12 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/6
Skaryszew, ul. Czeremchowa 13 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Czeremchowa 15 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Czeremchowa 18 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Czeremchowa 19 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Czeremchowa 20 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/9
Skaryszew, ul. Czeremchowa 21 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/9
Skaryszew, ul. Czeremchowa 22 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Czeremchowa 23 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Czeremchowa 24 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Czeremchowa 26 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Czeremchowa 27 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Czeremchowa 28 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Czeremchowa 29 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Czeremchowa 30 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/6
Skaryszew, ul. Czeremchowa 31 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Czeremchowa 32 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Czeremchowa 33 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Czeremchowa 35 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Czeremchowa 37 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Czeremchowa 38 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/9
Skaryszew, ul. Czeremchowa 40 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Czeremchowa 41 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Czeremchowa 42 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Czeremchowa 43 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8
Skaryszew, ul. Czeremchowa 44 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/9
Skaryszew, ul. Czeremchowa 45 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8
Skaryszew, ul. Czeremchowa 47 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8
Skaryszew, ul. Czeremchowa 49 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Czeremchowa 50 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/1
Skaryszew, ul. Czeremchowa 54 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Czeremchowa 56 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Czeremchowa 58 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Czeremchowa 58A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.