Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Cicha

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Cicha 5 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Cicha 6 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Cicha 9 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Cicha 11 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Cicha 16 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/5
Skaryszew, ul. Cicha 17 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Cicha 18 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.