Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Bogusławska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Bogusławska 1 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Bogusławska 1A brak lokali RA1R/xxxxxxxx/2
Skaryszew, ul. Bogusławska 2 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/7
Skaryszew, ul. Bogusławska 5 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Bogusławska 7 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/4
Skaryszew, ul. Bogusławska 9 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Bogusławska 13 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.