Księgi wieczyste, Skaryszew, ul. Bluszczowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skaryszew, ul. Bluszczowa 1 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Bluszczowa 2 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/9
Skaryszew, ul. Bluszczowa 3 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8
Skaryszew, ul. Bluszczowa 5 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/3
Skaryszew, ul. Bluszczowa 7 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0
Skaryszew, ul. Bluszczowa 11 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/8
Skaryszew, ul. Bluszczowa 13 brak lokali RA1R/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.