Księgi wieczyste, Wadowice, ul. Źródlana

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wadowice, ul. Źródlana 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Wadowice, ul. Źródlana 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Źródlana 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Źródlana 19 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Źródlana 21 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.