Księgi wieczyste, Wadowice, ul. Zatorska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wadowice, ul. Zatorska 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Zatorska 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Zatorska 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Wadowice, ul. Zatorska 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Zatorska 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Zatorska 6 3 lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, ul. Zatorska 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Zatorska 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Zatorska 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Zatorska 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Zatorska 14 4 lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Zatorska 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, ul. Zatorska 16 2 lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Zatorska 17 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, ul. Zatorska 18 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, ul. Zatorska 19 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, ul. Zatorska 20 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Zatorska 21 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Zatorska 22 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, ul. Zatorska 23 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Wadowice, ul. Zatorska 24 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Zatorska 25 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Zatorska 26 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Zatorska 27 4 lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Zatorska 28 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Zatorska 29 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Zatorska 30 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Zatorska 31 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Zatorska 32 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Wadowice, ul. Zatorska 33 6 lokali KR1W/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.