Księgi wieczyste, Wadowice, ul. Zaskawie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wadowice, ul. Zaskawie 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Zaskawie 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Zaskawie 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Zaskawie 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, ul. Zaskawie 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Wadowice, ul. Zaskawie 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, ul. Zaskawie 21 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.