Księgi wieczyste, Wadowice, ul. Widok

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wadowice, ul. Widok 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Widok 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Wadowice, ul. Widok 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Widok 8 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Wadowice, ul. Widok 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Widok 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Widok 12 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Widok 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, ul. Widok 14 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Widok 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Widok 16 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Widok 17 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, ul. Widok 18 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, ul. Widok 20 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Widok 22 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Widok 24 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Widok 31 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Widok 33 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Widok 42 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Widok 44 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Widok 48 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Widok 53 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Widok 54 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, ul. Widok 57 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.