Księgi wieczyste, Wadowice, ul. Sari

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wadowice, ul. Sari 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Sari 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Sari 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Sari 12 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Sari 14 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Sari 18 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, ul. Sari 19 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Sari 20 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Wadowice, ul. Sari 21 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Wadowice, ul. Sari 23 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Sari 25 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Wadowice, ul. Sari 27 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, ul. Sari 29 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Sari 31 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Sari 33 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Wadowice, ul. Sari 35 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Sari 37 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, ul. Sari 39 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Wadowice, ul. Sari 40 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Sari 41 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Sari 42 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Wadowice, ul. Sari 43 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Sari 44 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Sari 47 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Sari 48 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Sari 50 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Sari 53 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Sari 55 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, ul. Sari 56 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Sari 57 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Sari 58 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Sari 59 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, ul. Sari 61 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, ul. Sari 62 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Sari 65 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Sari 67 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Sari 69 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.