Księgi wieczyste, Wadowice, ul. Rodziny Nowobilskich

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wadowice, ul. Rodziny Nowobilskich 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Rodziny Nowobilskich 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Rodziny Nowobilskich 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Rodziny Nowobilskich 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Rodziny Nowobilskich 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, ul. Rodziny Nowobilskich 12 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Rodziny Nowobilskich 16 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Rodziny Nowobilskich 18 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Rodziny Nowobilskich 21 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Rodziny Nowobilskich 28 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.