Księgi wieczyste, Wadowice, ul. Putka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wadowice, ul. Putka 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Putka 4 33 lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Wadowice, ul. Putka 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.