Księgi wieczyste, Wadowice, os. Pod Skarpą

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wadowice, os. Pod Skarpą 1 44 lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, os. Pod Skarpą 2 56 lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Wadowice, os. Pod Skarpą 3 40 lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, os. Pod Skarpą 4 37 lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, os. Pod Skarpą 5 33 lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Wadowice, os. Pod Skarpą 6 56 lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, os. Pod Skarpą 7 35 lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, os. Pod Skarpą 8 58 lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, os. Pod Skarpą 9 37 lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, os. Pod Skarpą 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, os. Pod Skarpą 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, os. Pod Skarpą 15 32 lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, os. Pod Skarpą 16 32 lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, os. Pod Skarpą 18 15 lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, os. Pod Skarpą 19 60 lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, os. Pod Skarpą 20 43 lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, os. Pod Skarpą 21 69 lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, os. Pod Skarpą 22 26 lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Wadowice, os. Pod Skarpą 23 61 lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, os. Pod Skarpą 24 44 lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, os. Pod Skarpą 25 49 lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Wadowice, os. Pod Skarpą 26 41 lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, os. Pod Skarpą 27 32 lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, os. Pod Skarpą 28 14 lokali KR1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.