Księgi wieczyste, Wadowice, ul. Niwy

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wadowice, ul. Niwy 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Niwy 1A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Niwy 2C brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Niwy 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Niwy 4A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, ul. Niwy 5A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Wadowice, ul. Niwy 5B brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, ul. Niwy 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Niwy 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Wadowice, ul. Niwy 7A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Niwy 7B brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Niwy 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Niwy 26 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Niwy 28 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Niwy 29 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, ul. Niwy 31 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Niwy 33 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Niwy 35 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Niwy 37 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Niwy 38 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Wadowice, ul. Niwy 38A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Niwy 39 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Niwy 40 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Niwy 40A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Niwy 41 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, ul. Niwy 42 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Niwy 43 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Wadowice, ul. Niwy 45 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Niwy 47 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Wadowice, ul. Niwy 48 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Niwy 49 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Wadowice, ul. Niwy 50 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Niwy 55 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Wadowice, ul. Niwy 61 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Niwy 62 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Wadowice, ul. Niwy 66 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Wadowice, ul. Niwy 68 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Wadowice, ul. Niwy 70 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Wadowice, ul. Niwy 82 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Wadowice, ul. Niwy 84 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.