Księgi wieczyste, Wadowice, ul. Matejki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wadowice, ul. Matejki 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Wadowice, ul. Matejki 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, ul. Matejki 7 3 lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Wadowice, ul. Matejki 14 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Wadowice, ul. Matejki 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.