Księgi wieczyste, Chocznia, os. Patria

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Chocznia, os. Patria 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, os. Patria 8 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, os. Patria 12 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, os. Patria 13B brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, os. Patria 23C brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, os. Patria 28 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, os. Patria 29 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, os. Patria 33 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, os. Patria 38 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, os. Patria 45 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, os. Patria 51 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, os. Patria 52A 2 lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, os. Patria 53 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, os. Patria 67 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.