Księgi wieczyste, Chocznia, os. Komanie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Chocznia, os. Komanie 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, os. Komanie 20 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, os. Komanie 36 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, os. Komanie 44 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.