Księgi wieczyste, Chocznia, ul. Góralska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Chocznia, ul. Góralska 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Góralska 2A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Góralska 2D brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Góralska 2J brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Góralska 2K brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Góralska 2M brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Góralska 2R brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Góralska 2S brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Góralska 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Góralska 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Góralska 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Góralska 8 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Góralska 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Góralska 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Góralska 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Góralska 12 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Góralska 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Góralska 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Góralska 16 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Góralska 17 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Góralska 18 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Góralska 18A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Góralska 18B brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Góralska 22 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Góralska 22A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Góralska 24 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Góralska 25 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Góralska 26 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Góralska 27 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Góralska 28 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Góralska 31 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Góralska 32 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Góralska 33 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Góralska 34 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Góralska 35 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Góralska 36 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Góralska 37 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Góralska 38 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Góralska 40 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Góralska 41 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Góralska 42 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Góralska 43 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Góralska 44 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Góralska 45 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Góralska 47 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Góralska 49 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Góralska 50 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Góralska 51 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Góralska 53 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Góralska 55 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Góralska 59 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Góralska 67 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Góralska 69 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Góralska 69A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Góralska 71 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Góralska 77 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Góralska 79 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Góralska 81 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Góralska 83 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Góralska 85 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Góralska 87 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Góralska 87A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Góralska 89 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Góralska 91 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Góralska 91A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Góralska 92 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Góralska 93 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Góralska 94 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Góralska 95 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Góralska 96 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Góralska 97 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Góralska 99 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Góralska 101 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Góralska 103 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Góralska 109 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Góralska 111 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.