Księgi wieczyste, Chocznia, ul. Biała Droga

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Chocznia, ul. Biała Droga 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 19 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 21 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 22 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 23 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 24 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 27 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 29 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 30 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 31 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 32 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 33 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 34 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 35 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 36 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 38 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 40 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 41 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 42 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 43 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 44 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 45 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 46 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 48 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 49 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 50 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 51 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 53 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 55 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 56 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 57A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 58 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 59 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 62 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 63 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 64 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 65 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 67 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 68 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 70 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 71 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 72 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 73 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 74 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 75 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 76 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 77 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 78 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 79 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 80 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 81 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 82 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 84 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 85 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 88 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 89 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 90 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 91 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 92 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 93 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 94 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 95 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 95A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 96 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 97 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 97A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 98 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 99 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 101 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 103 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 104 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 105 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 106 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 107 2 lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 108 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 109 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 110 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 111 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 112 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 114 2 lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 115 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 117 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 119 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 120 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 121 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 122 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 123 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 124 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 125 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 126 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 127 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 130 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 131 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 132 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 133 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 134 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 135 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 136 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 137 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 138 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 140 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 142 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 143 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 144 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 145 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 147 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 148 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 149 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 150 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 152 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 157 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 158 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 159 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 160 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 161 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 162 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 163 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 164 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 166 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 167 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 168 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 169 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 169A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 170 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 171 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 171A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 172 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 173A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 174 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 176 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 176A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 177 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 177B brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 178 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 178A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 179 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 180 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 181 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 181A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 181B brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 182 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 183 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 184 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 185 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 186 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 187 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 188 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 189 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 190 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 191 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 192 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 193 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 195 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 196 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 197 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 197A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 198 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 199 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 200 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 201 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 202 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 203 2 lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 205 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 206 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 207 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 207A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 208 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 209 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 210 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 211 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 212 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 213 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 214 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 215 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 216 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 217 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 219 2 lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 220 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 222 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 223 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 225 2 lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 225A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 227 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 229 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 230 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 231 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 234 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 236 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 237 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 241 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 242 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 243 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 244 2 lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 245 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 247 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 248 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Chocznia, ul. Biała Droga 249 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 249A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 250 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 251 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 254 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 256 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 257 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 259 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 260 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 261 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Chocznia, ul. Biała Droga 264 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 267 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 269 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 271 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Chocznia, ul. Biała Droga 273 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Chocznia, ul. Biała Droga 277 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 279 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Chocznia, ul. Biała Droga 281 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Chocznia, ul. Biała Droga 287 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Chocznia, ul. Biała Droga 289 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Chocznia, ul. Biała Droga 297 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Chocznia, ul. Biała Droga 301 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Chocznia, ul. Biała Droga 303 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.