Księgi wieczyste, Targanice, ul. Widokowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Targanice, ul. Widokowa 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Widokowa 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Widokowa 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Widokowa 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Widokowa 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Widokowa 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Widokowa 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Widokowa 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Widokowa 14 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Widokowa 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Widokowa 16 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Widokowa 17 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Widokowa 18 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Widokowa 19 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Widokowa 21 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Widokowa 23 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Widokowa 25 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Widokowa 27 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Widokowa 29 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Widokowa 31 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Widokowa 33 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Widokowa 35 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Widokowa 43 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Widokowa 45 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Widokowa 47 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.