Księgi wieczyste, Targanice, ul. Sosnowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Targanice, ul. Sosnowa 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Sosnowa 3 2 lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Sosnowa 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Sosnowa 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Sosnowa 12 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Sosnowa 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Sosnowa 16 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.