Księgi wieczyste, Targanice, ul. Pogodna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Targanice, ul. Pogodna 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Pogodna 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Pogodna 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Pogodna 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Pogodna 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.