Księgi wieczyste, Targanice, os. Podmiejskie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Targanice, os. Podmiejskie 11 2 lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, os. Podmiejskie 15A 1 lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, os. Podmiejskie 23 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.