Księgi wieczyste, Targanice, ul. Orzechowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Targanice, ul. Orzechowa 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Orzechowa 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Orzechowa 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Orzechowa 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Orzechowa 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Orzechowa 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Orzechowa 8 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Orzechowa 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Orzechowa 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Orzechowa 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Orzechowa 12 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Orzechowa 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Orzechowa 14 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.