Księgi wieczyste, Targanice, ul. Olchowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Targanice, ul. Olchowa 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Olchowa 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Olchowa 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Olchowa 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Olchowa 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Olchowa 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Olchowa 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Olchowa 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Olchowa 12 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Olchowa 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Olchowa 14 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Olchowa 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Olchowa 16 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Olchowa 18 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Olchowa 19 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Olchowa 20 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Olchowa 21 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Olchowa 22 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Olchowa 23 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Olchowa 25 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Olchowa 28 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Olchowa 29 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Olchowa 30 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Olchowa 33 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Olchowa 35 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.