Księgi wieczyste, Targanice, ul. Nad Potokiem

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Targanice, ul. Nad Potokiem 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Nad Potokiem 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Nad Potokiem 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Nad Potokiem 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Nad Potokiem 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Nad Potokiem 8 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Nad Potokiem 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Nad Potokiem 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Nad Potokiem 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Nad Potokiem 12 2 lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Nad Potokiem 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Nad Potokiem 14 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Nad Potokiem 15 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Nad Potokiem 16 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Nad Potokiem 17 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Nad Potokiem 18 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Nad Potokiem 20 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Nad Potokiem 21 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Nad Potokiem 22 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Nad Potokiem 23 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Nad Potokiem 24 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Nad Potokiem 25 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Nad Potokiem 26 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Nad Potokiem 27 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Nad Potokiem 28 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Nad Potokiem 29 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Nad Potokiem 30 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Nad Potokiem 33 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Nad Potokiem 34 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Nad Potokiem 36 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Nad Potokiem 37 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Nad Potokiem 38 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Nad Potokiem 40 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Nad Potokiem 42 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Nad Potokiem 44 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Nad Potokiem 46 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Nad Potokiem 48 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.