Księgi wieczyste, Targanice, ul. Łagodna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Targanice, ul. Łagodna 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Łagodna 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Łagodna 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Łagodna 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Łagodna 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Łagodna 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Łagodna 8 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Łagodna 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Łagodna 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Łagodna 12 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.