Księgi wieczyste, Targanice, ul. Kasztanowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Targanice, ul. Kasztanowa 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Kasztanowa 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Kasztanowa 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Kasztanowa 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Kasztanowa 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Kasztanowa 8 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Kasztanowa 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Kasztanowa 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Kasztanowa 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Kasztanowa 17 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Kasztanowa 18 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Kasztanowa 21 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Kasztanowa 22 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Kasztanowa 23 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Kasztanowa 26 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Kasztanowa 29 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Kasztanowa 31 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Kasztanowa 33 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Kasztanowa 35 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Kasztanowa 37 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Kasztanowa 41 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Kasztanowa 43 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Kasztanowa 45 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Kasztanowa 47 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Kasztanowa 49 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Kasztanowa 51 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Kasztanowa 53 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Kasztanowa 55 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Kasztanowa 59A brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Kasztanowa 59B brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.