Księgi wieczyste, Targanice, ul. Jodłowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Targanice, ul. Jodłowa 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Jodłowa 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Jodłowa 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Jodłowa 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5
Targanice, ul. Jodłowa 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Jodłowa 8 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Jodłowa 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Jodłowa 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Jodłowa 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Jodłowa 17 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.