Księgi wieczyste, Targanice, ul. Jagodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Targanice, ul. Jagodowa 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Jagodowa 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Jagodowa 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Jagodowa 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Jagodowa 6 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Jagodowa 8 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Jagodowa 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Jagodowa 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Jagodowa 13 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Jagodowa 14 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Jagodowa 16 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Jagodowa 17 2 lokali KR1W/xxxxxxxx/2
Targanice, ul. Jagodowa 18 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Jagodowa 21 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.