Księgi wieczyste, Targanice, ul. Cisowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Targanice, ul. Cisowa 1 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Cisowa 2 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Cisowa 3 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Cisowa 4 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Cisowa 5 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8
Targanice, ul. Cisowa 7 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/4
Targanice, ul. Cisowa 8 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/6
Targanice, ul. Cisowa 9 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Cisowa 10 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Cisowa 11 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Cisowa 12 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/9
Targanice, ul. Cisowa 14 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Cisowa 20 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Cisowa 22 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Cisowa 24 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/3
Targanice, ul. Cisowa 28 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/0
Targanice, ul. Cisowa 30 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/1
Targanice, ul. Cisowa 32 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/7
Targanice, ul. Cisowa 34 brak lokali KR1W/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.